Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii z siedzibą w Brukseli

Adres placówki

Rue Stevin 139
1000 Bruksela
Belgia

Telefon

3227804500

Fax

fax 3227361881

E-mail

bruksela.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.bruksela.msz.gov.pl