Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Sˆłowackiej z siedzibą w Bratysłˆawie

Adres placówki

Paulinyho 7
814 91 Bratysława
Słowacja

Telefon

421259490211

Fax

fax 421254413184

E-mail

bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.bratyslawa.msz.gov.pl