Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu

Adres placówki

24 rue Guillaume Schneider
L-2522 Luksemburg
Luksemburg

Telefon

352260032

Fax

fax 35226687574

E-mail

luksemburg.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.luksemburg.msz.gov.pl