Instytut Polski w Bukareszcie

Adres placówki

strada Popa Savu 28 011433 Bukareszt
Rumunia

Telefon

40212244556

Fax

fax 40212245693

E-mail

bukareszt.ip.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.culturapoloneza.ro