Instytut Polski w Pradze

Adres placówki

Malé náměstí 1 110 00 Praga
Czechy

Telefon

420224212274

Fax

fax 420224223010

E-mail

praga.ip.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.polskyinstitut.cz