Instytut Polski w Wiedniu

Adres placówki

Am Gestade 7 1010 Wiedeń
Austria

Telefon

4315338961

Fax

fax 4315324591

E-mail

wieden.ip.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.polnisches-institut.at