Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brze˜ściu

Adres placówki

Kujbyszewa 34
224016 Brześć
Białoruś

Telefon

375162270000

Fax

fax 375162203829

E-mail

brzesc.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.brzesc.msz.gov.pl