Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

Adres placówki

Dubniwska 22b 43 - 010 Łuck
Ukraina

Telefon

380332280640

Fax

fax 380332280659

E-mail

luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.luck.msz.gov.pl