Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli

Adres placówki

Bld. Leopold III
1110 Bruksela
Belgia

Telefon

3227071388

Fax

fax 3227071389

E-mail

bruksela.nato.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.brukselanato.msz.gov.pl