Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współˆpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu

Adres placówki

136
rue de Longchamp
75116 Paryż
Francja

Telefon

33156285760

Fax

fax 33156289466

E-mail

paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.paryzoecd.msz.gov.pl