Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

Adres placówki

Rue Stevin
139
1000 Bruksela
Belgia

Telefon

3227804200

Fax

fax

E-mail

bruksela.ue.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www

www.brukselaue.msz.gov.pl