Ubezpieczenie za granicą

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje każdej osobie opłacającej składki ZUS. Dowiedz się, jak ją wyrobić!