Jak wyrobić kartę ubezpieczenia EKUZ?

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, upoważnia do korzystania z publicznych instytucji opieki zdrowotnej podczas pobytu na wakacjach w jednym z krajów Unii Europejskiej oraz krajów z grupy Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jak ją wyrobić?

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Jeżeli chcesz wyrobić kartę EKUZ, musisz przede wszystkim posiadać ubezpieczenie zdrowotne, którego składki odprowadzane są do ZUS. Może więc być to:

 • pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • właściciel przedsiębiorstwa odprowadzający składki ZUS,
 • student,
 • emeryt lub rencista,
 • zarejestrowany bezrobotny,
 • członek rodziny ubezpieczonego.

Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz śmiało składać wniosek. Najpierw jednak musisz go wypełnić. Potrzebne ci będą dane tj.:

 • typ wnioskowanego dokumentu (dokument S1),
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania zadeklarowany w zgłoszeniu do ZUS-u,
 • sposób odbioru wniosku (osobiście, pocztą, za pomocą upoważnionej osoby – jeśli wybierasz trzecią opcję, musisz podać jej dane),
 • podpis pod oświadczeniem o poprawności i prawdziwości zadeklarowanych danych,
 • data wypełnienia wniosku,
 • podpis.

Co dalej?

Jeśli już wypełnisz wniosek o wydanie karty EKUZ, musisz go dostarczyć do wojewódzkiego oddziału NFZ. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 1. osobiście,
 2. listownie/faxem,
 3. internetowo.

UWAGA! Każdy wniosek musi być poświadczony podpisem. Jeśli decydujesz się na trzeci sposób dostarczenia dokumentu do oddziału NFZ, musisz podsiadać autoryzowany podpis elektroniczny.

WAŻNE: Obecnie w internecie można pobrać wniosek o przyznanie karty EKUZ lub wypełnić go online.

Jak długo czeka się na kartę EKUZ?

Czas oczekiwania na kartę EKUZ zależy od sposobu, w jaki dostarczysz wniosek. Jeśli zrobisz to osobiście, karta zostanie wydana “od ręki”. Jeżeli jednak zdecydujesz się na kolejne dwie opcje (poczta lub internet), musisz się liczyć z tym, że karta będzie wydana ok. 3 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Na jak długo wydawana jest karta EKUZ?

Karta turystycznego ubezpieczenia społecznego wydawana jest na okres uzależniony od statusu ubiegającej się o nią osoby. Ważność karty EKUZ dla:

 • emerytów - może wynosić nawet 5 lat,
 • osób zatrudnionych opłacjących składki ZUS, studentów, rencistów, dzieci do 18 roku życia, członków rodziny powyżej 18 roku życia po przedstawieniu dokumentów uprawniających do świadczeń - do 6 miesiecy,
 • bezrobotnych - 2 miesiące,
 • kobiet w ciąży - 6 miesięcy,
 • kobieta w czasie połogu - 42 dni.

EKUZ – jak to działa i do czego jest potrzebna?

Karta EKUZ jest respektowana w krajach UE i EFTA. Wszystkie usługi jednak wykonywane są na zasadach, jakie panują w danym państwie. Np. w Niemczech osoba korzystająca z publicznej służby zdrowia z założenia ponosi dodatkowe opłaty. Jako turysta, również ich nie unikniesz. Dlatego warto przed wyjazdem wykupić fakultatywne ubezpieczenie np. od nieszczęśliwych wypadków za granicą, które pokryje koszty w przypadku nieplanowanej wizyty w szpitalu.

Szczegółowych informacji na temat działania EKUZ w krajach Unii Europejskiej udzielają konsultanci NFZ. Wypełniając wniosek o wydanie karty online możesz zaznaczyć, że chcesz uzyskać informacje o działaniu publicznej służby zdrowia w państwie, do którego się wybierasz. Sporo informacji na ten temat można znaleźć na rządowej stronie www.nfz.gov.pl.

Mimo tego, że EKUZ nie zawsze jest tak respektowany, jak byśmy tego chcieli, warto go mieć ze sobą. Nawet jeśli w szpitalu za granicą będziesz musiał/a zapłacić za leczenie, jest duża szansa, że po powrocie do kraju możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy z tego tytułu. W większości przypadków potrzebne są do tego jedynie dokumenty potwierdzające korzystanie z usług danej placówki medycznej.